Halaman Utama> Situasi Internasional dan Strategis Diplomatik

Pandangan Keamanan Asia Tipe Baru

(Situasi Internasional dan Strategis Diplomatik)

31-03-2017 | China.org.cn

Pandangan Keamanan Asia Tipe Baru

Pada bulan Mei tahun 2014, Presiden Xi Jinping dalam Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) mengemukakan pandangan keamanan Asia, yaitu keamanan bersama, keamanan komprehensif, keamanan kerja sama dan keamanan berkelanjutan. Ia mengusulkan untuk menginovasikan gagasan keamanan, membentuk kerangka baru kerja sama keamanan kawasan, berupaya menemukan sebuah jalan aman Asia dengan membangun bersama, menikmati bersama dan menang bersama.

Bersama ialah menghormati dan menjamin keamanan setiap negara. Komprehensif ialah mengaturkan dan memelihara keamanan di bidang tradisional dan bidang non tradisional. Kerja sama ialah mendorong keamanan berbagai negara dan kawasannya melalui dialog dan kerja sama. Berkelanjutan ialah mementingkan perkembangan dan keamanan, guna merealisasi keamanan kekal.

新型亚洲安全观

2014年5月,习近平主席在上海举行的亚信峰会上,提出了共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全的亚洲安全观。他建议,创新安全理念,搭建地区安全合作新架构,努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。共同,就是要尊重和保障每一个国家安全。综合,就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。合作,就是要通过对话合作,促进各国和本地区安全。可持续,就是要发展和安全并重以实现持久安全。